Bằng khen
Quảng cáo
Quy trình tuyển dụng
Để trở thành một nhân viên bảo vệ của VSC, các ứng viên sẽ phải trải qua những vòng kiểm tra về mặt hồ sơ, sức khỏe,  năng lực, trình độ học vấn, kỹ năng giao tiếp ứng xử...Các quy trình trên sẽ được tuân thủ tuyệt đối và được thực hiện bởi các chuyên gia tuyển dụng hàng đầu của VSC

 

Đối tác