Bằng khen
Quảng cáo
Thị trường việc làm năm 2009

TT (Hà Nội) - Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) dự báo năm 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, sẽ có khoảng 150.000 người lao động trong các doanh nghiệp bị mất việc làm.
 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, số lao động bị mất việc làm trong năm 2009 chủ yếu dưới ba hình thức: chủ sử dụng bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản và doanh nghiệp thu hẹp sản xuất buộc phải cắt giảm nhân công.

Dự kiến, với trường hợp chủ bỏ trốn hoặc phá sản thì phần tài sản còn lại của doanh nghiệp được dùng để trả nợ lương, bảo hiểm, phụ cấp và giải quyết trợ cấp thôi việc cho lao động. Trong trường hợp không đủ thì được Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi người không quá ba tháng lương.

Đối với doanh nghiệp cắt giảm lao động, nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp thôi việc được lấy từ chi phí và quỹ trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp khó khăn, không đủ khả năng chi trả, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi lao động mất việc không quá ba tháng lương. Theo tính toán của cơ quan này, với khoảng 150.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc được hỗ trợ tối đa ba tháng lương/người thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi khoảng 900 tỉ đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết hết năm 2008 cả nước có gần 30.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm do suy giảm kinh tế.

Đ.BÌNH

Theo tuoitre.com.vn

Đối tác