Bằng khen
Quảng cáo
Lịch khai giảng

Lịch Khai giảng các lớp k3 - 09, K3 - 10 và K3 - 11 VSC Hà Nội

Lịch Khai giảng các lớp k3 - 09, K3 - 10 và K3 - 11 VSC Hà Nội

Lịch Khai giảng các lớp k3 - 09, K3 - 10 và K3 - 11 VSC Hà Nội

Chi tiết
Qui trình tuyển dụng và đào tạo
Các bài viết liên quan

Thị trường việc làm năm 2009

Thị trường việc làm năm 2009

TT (Hà Nội) - Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) dự báo năm 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, sẽ có khoảng 150.000 người lao động trong các doanh nghiệp bị mất việc làm.

Chi tiết
Đối tác