Khai trương hoạt động ngân hàng BIDV Chi Nhánh Ba Đình
Ngày 08/10/2008 Vừa qua, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ba Đình chính thức khai trương hoạt động tại địa chỉ 18 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình Hà Nội. Chi nhánh Ba Đình hiện tại có 02 điểm giao dịch là 18 Núi Trúc và 27 Đào Tấn. Cùng với Chi nhánh Quang Trung (06 điểm giao dịch) toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch này được bảo vệ bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thắng Lợi
 
Một số hình ảnh tại lễ khai trương

 

 

 

Đối tác