Bằng khen
Quảng cáo
Lịch Khai giảng các lớp k3 - 09, K3 - 10 và K3 - 11 VSC Hà Nội

 Lớp K3 - 09 Khai giảng vào ngày  03/06/2009

Lớp K3 - 10 Khai giảng vào ngày 18/06/2009

Lớp K3 - 11 Khai giảng vào ngày 02/07/2009

Các học viên chú ý theo dõi lịch khai giảng từng khóa để chuẩn bị hoàn tất hồ sơ, thủ tục nhập học.

CÁC TIN KHÁC
Đối tác