Đối tác chính của VSC

Đối tác chính của VSC

 
     Nhà xuất bản giáo dục        C.ty CP phần mềm FPT                  Đồng Tâm
 
              Vinata                           Ngân hàng BIDV                    Green Feed
 
        ĐT&PT Hà Thành                  An Bình Bank                      Phân phối FPT
 
       Somerset Hòa Bình                   Vina Acecook                            KFC
 
       Standart Charterted                Kiểm toán AAC                      Sacomreal
 
                  S-fone                                                            Công ty Trần Hồng Quân
 
           Công ty Inax                         Bê tông 620                             VNPT
 
          MB Bank                                   MB Bank                          CapitaLand 
Đối tác