VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng
VSC LUÔN HƯỚNG TỚI
 
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
 
 
1. LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH
 - Khách hàng không phải trả các khoản phí về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
 - Khách hàng phông phải trả các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác cho đội ngũ nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
 - Khách hàng không phải trả các khoản phí tăng thêm cho các ngày lễ, tết,…
 - Được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những rủi ro bởi tập đoàn bảo hiểm Quốc tế.

2. LỢI ÍCH VỀ HÀNH CHÍNH
- Không tốn kém nhân sự để quản lý đội ngũ nhân viên bảo vệ.
- Không mất thời gian để thực hiện các nghĩa vụ với đội ngũ nhân viên bảo vệ.
- Không phải quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính khác cho lực lượng bảo vệ.

3. CÁC LỢI ÍCH KHÁC
- Tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bảo vệ đã mạng lại sự thân thiện tới khách hàng đến giao dịch kinh doanh với công ty.
- Đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất tạo nên sự an tâm trong sản xuất và kinh doanh.
- Phát hiện và kịp thời ngăn chặn những phá hoại gây tổn thất lớn, từ  đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 

AN TOÀN CỦA BẠN- THẮNG LỢI CỦA CHÚNG TÔI

 

Đối tác