Phương châm hoạt động

VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

1. LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH


 - Khách hàng không phải trả các khoản phí về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
 - Khách hàng phông phải trả các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác cho đội ngũ nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
 - Khách hàng không phải trả các khoản phí tăng thêm cho các ngày lễ, tết,…
 - Được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những rủi ro bởi tập đoàn bảo hiểm Quốc tế.

 

Chi tiết
Tin tức: 2 (Page 1 of 1)

Đối tác