Lịch sử hình thành và phát triển

Sự ra đời và phát triển của VSC

Sự ra đời và phát triển của VSC

Ra đời đầu năm 2002 VSC đã thể hiện mình là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phương châm hoạt động

VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

1. LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH


 - Khách hàng không phải trả các khoản phí về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
 - Khách hàng phông phải trả các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác cho đội ngũ nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
 - Khách hàng không phải trả các khoản phí tăng thêm cho các ngày lễ, tết,…
 - Được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những rủi ro bởi tập đoàn bảo hiểm Quốc tế.

 

Chi tiết
Đối tác