Báo giá dịch vụ

KÍNH GỬI:  Quý Khách hàng

Xin chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ bảo vệ của công ty chúng tôi. Căn cứ yêu cầu của quý khách, chúng tôi xin giới thiệu phí dịch vụ  như  sau:

* Phí dịch vụ tính theo giờ: Căn cứ vào phương án bảo vệ tính ra tổng số các vị trí làm việc và tổng số giờ làm việc của từng vị trí. Từ đó tình ra Tổng giờ làm việc của tất cả các vị trí trong mục tiêu. Phí dịch vụ được tính căn cứ vào đơn giá giờ và bảng xác nhận giờ được xác nhận bởi cả 02 bên.

 

STT

Khu vực

Đơn giá theo giờ

(Chưa bao gồm VAT)

Mục tiêu cố định

Show ca nhạc,

sự kiện

1

VSC Hà Nội

20.000/giờ

120.000/giờ

2

VSC Đà Nẵng

20.000/giờ

120.000/giờ

3

VSC Hồ Chí Minh

20.000/giờ

120.000/giờ

4

VSC Cần Thơ

20.000/giờ

120.000/giờ

 
CÁC TIN KHÁC
Đối tác