• quat tran ninh binh,
 • VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

  1. LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH


   - Khách hàng không phải trả các khoản phí về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
   - Khách hàng phông phải trả các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác cho đội ngũ nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
   - Khách hàng không phải trả các khoản phí tăng thêm cho các ngày lễ, tết,…
   - Được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những rủi ro bởi tập đoàn bảo hiểm Quốc tế.

   

  Xem thêm